Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny

V Hospici Sv. Jiří jsme si vědomi toho, jak náročné chvíle mohou prožívat lidé, kteří o někoho pečují, nebo jim někdo blízký zemřel. Myslíme také na děti, které v rodině, ve škole, nebo mezi kamarády, prožívají situaci spojenou s úmrtím blízkého člověka, svým vlastním specifickým způsobem. Jsme přesvědčeni, že jednou z možností, jak pomoci, je vytvořit prostor, ve kterém si lidé, propojeni svou zkušeností, mohou vzájemně pomáhat a podporovat se. Členové takové svépomocné skupiny pomoc dostávají a zároveň ji poskytují.

V hospici Sv. Jiří nově vznikly svépomocné skupiny zaměřené na tři oblasti.

  1. První skupinou jsou pozůstalí dospělí. Cílem je umožnit jim, aby se mohli podělit o své pocity, emoce, myšlenky, o svou zkušenost s umíráním, s tím, co prožívali bezprostředně po smrti blízkého, jak se vyrovnávají se zármutkem v běhu dní, co pomáhá, nebo naopak nepomáhá. Lidé, kteří se nacházejí v různých fázích truchlení, si vzájemně dodávají naději. Mohou nacházet pomoc při hledání dalších cest životem. Také mají možnost potkat se s lidmi, kteří jim rozumí a nebýt na truchlení sami.
  2. Druhou skupinou jsou pozůstalé děti. Pomáháme dětem, ve věku od 11 let, znovu najít pevný bod na jejich cestě životem, po úmrtí blízkého. Vytváříme místo, kde můžeme o smrti mluvit, ale i mlčet, kde děti mohou získat podporu pro svůj vlastní způsob truchlení. Snažíme se zážitkovou formou mluvit o tom, jak se mají, co prožívají. Protože se v podpůrné skupině mohou setkávat děti různě dlouho po ztrátě a v různých fázích truchlení, mohou si vzájemně dodat naději, pocit sounáležitosti a přijetí. Pokud by rodiče měli zájem o setkání mladších dětí, je možné jej po dohodě zorganizovat.
  3. Třetí skupina vznikla pro pečující. Každý, kdo se o někoho stará, si uvědomuje, jak je to fyzicky, psychicky i finančně náročné. Někdo teprve pečovat začal, neví, kam se obrátit o radu, jaké má možnosti. Prožívá strach, jestli je v jeho silách vše zvládnout a přemýšlí, jak se bude péče vyvíjet. Jiný člověk naopak pečuje dlouho, mnoho věcí se možná podařilo, ale může se cítit unavený, nemá dostatek času na sebe, má pocit, že jeho péči nikdo neocení. Ve svépomocné skupině si mohou lidé předávat své zkušenosti, informace i naději. Členové skupiny se mohou potkat s lidmi, kteří jim rozumí a mají pochopení pro to, co prožívají.

Informace ke svépomocným skupinám:

Setkání se konají 1× za 3 měsíce. Přesné termíny jsou vždy zveřejňovány na internetových stránkách a sociálních sítích Hospice Sv. Jiří, nebo se je dozvíte na telefonním čísle +420 739 341 089

Setkávání svépomocných skupin organizuje psycholožka, sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé Hospice Sv. Jiří.

Obvykle se jedná o skupinu do 10 lidí.

Setkání svépomocných skupin probíhá zdarma, vždy je připraveno malé pohoštění.

Je možné přijít jen jednou, nebo přicházet opakovaně.

Na setkání je možné mluvit, ale také jen mlčet, poslouchat a nechat se inspirovat.

 

Termíny svépomocných skupin: 

  • svépomocná skupina pro pozůstalé 28. 4. 2023 - 16,00-17,30 (adresa konání: Karlova 17, Cheb)
  • svépomocná skupina pro pečující 23. 5. 2023 - 16,30-18,00  (adresa konání: Karlova 17, Cheb)
  • svépomocná skupina pro pozůstalé děti 26. 5. 2023 - 16,00-17,30  (adresa konání: Karlova 17, Cheb)
  • svépomocná skupina pro pozůstalé 23. 6. 2023 - 16,00-17,30  (adresa konání: Husova 16, Mariánské Lázně)

 

Realizace svépomocných skupin je podpořena NADACÍ ČEZ https://www.nadacecez.cz/
a projektem ČSOB pomáhá regionům https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1955-svepomocne-skupiny-pro-pecujici-a-pozustale