Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty

Projekty

Ministerstvo zdravotnictví

Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče"

V období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022 je námi poskytovaná mobilní specializovaná paliativní péče spolufinancována z dotačního programu projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče", reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0¬­.0/15_039/0008214¬. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Hospic Sv. Jiří

Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců probíhat pilotní provoz.

V rámci programu bychom chtěli stabilizovat tým obecně prospěšně společnosti Hospice Sv. Jiří a to část, která poskytuje služby na Chebsku. V rámci stabilizace týmu a zvýšení kvality poskytovaných služeb větší personální kapacitou bychom chtěli také zrevidovat vedenou dokumentaci tak, aby odpovídala legislativní požadavkům doporučení MZ a standardům MSPP. Dále bychom chtěli změnit zaběhnuté procesy řízení, které nám vyšly v online dotazníku jako neefektivní. Díky posílení personálních kapacit můžeme žádat o smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami pro odbornost 926 a indikovaní pacienti budou mít péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Současně alespoň 80% pacientů, kteří budou zařazeni do péče, dožijí ve vlastním sociálním prostředí (doma). Po absolvování tzv. pilotního provozu bude Hospic Sv. Jiří poskytovat bezpečnou, klinicky přínosnou a nákladově efektní mobilní specializovanou paliativní péči, v parametrech požadovaných Metodickým pokynem MZ ČR.

Dotaci obdrželi:

  • Nemocnice Pelhřimov
  • Domácí hospic Vysočina
  • Domov – Plzeňská hospicová péče
  • Hospic sv. Jana N. Neumanna
  • Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
  • Oblastní charita Pardubice
  • Hospicová péče sv. Kleofáše
  • Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
  • Hospic Sv. Jiří

Odkazy

Loga EU a MZ

EUMZČR