Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Historie občanského sdružení Hospic sv. Jiří

Nezisková organizace Hospic sv. Jiří, tehdy ještě v právní formě občanského sdružení, vznikla v polovině roku 2008 s cílem podporovat a šířit myšlenky hospicové péče a podporovat vznik institucí paliativní péče na Chebsku. V té době již ve většině krajů ČR fungovaly lůžkové hospice, pouze kraj Liberecký a Karlovarský neměl žádné hospicové lůžko. V roce 2008 měla veřejnost, i zdravotnická, jen nejasné představy o paliativní medicíně. S velkými potížemi se získávala členská základna sdružení i okruh sympatizujících o­sob.

Občanské sdružení se zasazovalo o to, aby ve městě Chebu byl kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím mobilního hospice. Protože spousta lidí neví, co je paliativní péče, co je mobilní hospic, jak funguje a jaké nabízí služby, zaměřilo se sdružení na osvětovou činnost a prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů, besed a přednášek pro veřejnost i odborníky z oblasti zdravotnictví se snažilo šířit myšlenku a principy paliativní péče. Sdružení organizovalo také akce společenské a benefiční, např. Svatojiřské koncerty, Paliacup – golfový turnaj v Lubech.

Výkonný výbor občanského sdružení do 5. 9. 2013

  • MUDr. Ján Cabadaj – předseda výboru
  • Václav Strejček – místopředseda – hospodář
  • Mgr. Petr Hruška, Th.D. – čestný člen výboru
  • Alena Votavová, DiS. – členka výboru
  • Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. – členka výboru
  • Josef Vávra – předseda revizní komise

Historie obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří

V roce 2013 se občanské sdružení dostalo do pátého roku své existence, který se ukázal být zlomovým. Činnost OS začala v poslední době upadat do jakéhosi stereotypu, kde dominovala především osvěta a odborné vzdělávání. Nedařilo se přiblížit více k jakékoliv formě hospicové péče. Ve výboru OS převládl názor, že se musíme soustředit na jeden hlavní úkol, a to na vytvoření týmu, který by formou domácí hospicové péče umožnil poskytování paliativní péče v Chebu a okolí. Krok k tomu se již uskutečnil na podzim roku 2012, kdy jsem složil v Rajhradě u Brna atestaci v tomto oboru.

Bylo však zřejmě, že ve stávajícím složení výboru OS bude realizace obtížná. Začali jsme hledat nového člena týmu, který by přinesl novou energií a zvládl také administrativu, která je s tímto úkolem svázaná. V té době nás kontaktovala pí. Alena Votavová, sociální pracovnice na mateřské dovolené, a nabídla nám spolupráci, kterou jsme ihned přijali. Po seznámení se, jsme zjistili, že bude vhodným kandidátem na manažera, který by mohl zvládnut vytvoření a registraci mobilního hospicového týmu. Kooptovali jsme ji pak do výboru OS a pověřili tímto manažerským úkolem. Toto rozhodnutí bylo šťastné, jak ukázal další vývoj.

Aby situace nebyla tak jednoduchá, brzy jsme zjistili, že nejdříve bude nutné transformovat občanské sdružení na novou obecně prospěšnou společnost (o.p.s.), abychom se sladili s ustanovením nového Občanského zákoníku, který začal vstupovat v platnost. V té době neměl nikdo zkušenost s uplatněním tohoto ustanovení a vlastně celé druhé pololetí 2013 jsme se věnovali pouze tomuto úkolu. S novou právní formou sdružení bylo spojeno i ustanovení nových orgánů o.p.s., které byly navržené již s přihlédnutím k vznikajícímu týmu mobilního hospice.

Na valné hromadě 5. 9. 2013, za přítomnosti notářky JUDr. Pánkové pak byla přijatá a schválená nová právní úprava původního občanského sdružení, která zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu dne 14. 1. 2014 nabyla právní moci.

MUDr. Ján Cabadaj

předseda občanského sdružení

Hospic sv. Jiří v Chebu do 5. 9. 2013