Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel (příklad):Základní účel zřízení - hospic
Hlavní činnost - hospic (Domovy pro seniory, pečovatelské služby)

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Dům dětí a mládeže Šternberk nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb
  Písečná 677/3, 350 02 Cheb

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb
  Písečná 677/3, 350 02 Cheb

 • 4.3 Úřední hodiny

   úterý 14 – 18 hodin, jinak po telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 736 432 911

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.hospiccheb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb
  Písečná 677/3, 350 02 Cheb

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna (link na hlavní mail)

 • 4.8 Datová schránka

  9mj4nyw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2000653844 / 2010

6. IČO

22729909

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: hospic@hospiccheb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9mj4nyw

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb, Písečná 677/3, 350 02 Cheb

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dům dětí a mládeže Šternberk, p.s. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.