Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaDěkujemeDárcovství → Sbírka 2010 – 2012

Sbírka 2010 – 2012

Veřejná sbírka byla ukončena. Děkujeme za přispění.

Veřejná sbírka organizována naším OS na základě osvědčení KÚ KV kraje čj. 446/MP/09 byla ukončená v únoru 2012.

Sbírka byla realizována jednak výběrem do pokladniček, jednak poukazováním finančních prostředků na sbírkový účet zřízený u ČSOB, organizováním charitativních akcí a z finančních darů firem i fyzických osob.

Výběr do pokladniček byl pořádán jejich umístěním do lékáren a to za pomocí a spolupráce Lékárny EUROPHARM, a.s. – Pharmaland na pěší zóně Svobody 2 (PharmDr. Karel PETEREK), Lékárny AESCULUS – Lékárna Evropská (PharmDr. Eugenie CHROMÁ) v Chebu a Lékárny ANTHEMIS (PharmDr. Miluše DOLEŽALOVÁ), Ruská 433/6, Františkovy Lázně.

Poukázáním finančních prostředku přímo na sbírkový účet (227 759 951/0300) se do sbírky zapojili: RNDr. Eva MARTÍNKOVÁ, Irena HLAVÁČOVÁ (bývalá farářka Čs. Církve husitské, Farní charita Cheb, Farní sbor českobratrské církve evangelické (CCE) Mariánské Lázně. pí. Naděžda MUSÍLKOVÁ a MUDr. Jaroslava KARASOVÁ.

Z charitativních akcí to byli především koncerty, v roce 2010 adventní koncert „PÍSNE A PRÍBEHY ADVENTU a v roce 2011, u příležitosti Světového dne pro hospice, koncert inspirovaný životem a dílem Alberta Sweitzera „ÚCTA k ŽIVOTU", které se uskutečnili díky nezištné spolupráce pí. Martiny KOLÁŘOVE.

Z dalších akci nutné vzpomenout 3 ročníky charitativního golfového turnaje LUBSKÝ PALIACUP (2009–2011) a akce konané ke Světovému dni hospice a paliativní péče v roce 2010 a 2011.

Akce byly sponzorsky podpořené: firmami: TEREA-CHEB, s.r.o., TEKAZ s.r.o., TRITIA Cheb, spol. s r.o. , VS LIFID Cheb, s.r.o., NELAN spol. s r.o., SKALENSKÁ AUTODOPRAVA, CHEVAK Cheb,a.s., STRUNAL Luby, a.s., MAZDA ALGON Cheb, a.s. fyzické osoby: Václav POSPÍCHAL (Cheb), MUDr. Alois ADAMÍK (Mariánské Lázne), Bc. Petr PAVLOVSKÝ (Luby), Mgr. Andrea STRAKOVÁ (Cheb).

Čistý výtěžek sbírky ke dni ukončení činil 69.721,06 Kč a finanční částka byla použitá k nákupu těchto přístrojů a pomůcek:Injekční dávkovač PERFUSOR, Infuzní pumpa Infusomat P EB a lékařský kufr COMPACT.

Všem dárcům, kteří přispěli k úspěšnému výsledku veřejné sbírky, jmenovaným i anonymním, občanské sdružení upřímně děkuje i jménem nemocných, kterým uvedené zdravotnické prostředky budou sloužit.


náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign