Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaAktualityZprávy → DOMA JE DOMA… ale něco to stojí

DOMA JE DOMA… ale něco to stojí

DOMA JE DOMA… ale něco to stojí

Chebský mobilní Hospic Sv. Jiří, o. p. s., hodnotí po půl roce svého fungování své služby a vyhlašuje velkou podzimní kampaň DOMA JE DOMA s cílem získat pro příští rok příslib 1,6 mil. Kč nutných pro rozvoj, zkvalitnění a stabilizaci služeb.

OBRYSY KAMPANĚ: POJIŠŤOVNY STÁLE NIC

Navzdory některým mediálním dezinterpretacím, služby domácí specializované paliativní péče bohužel zatím nejsou a ani příští rok jistě stále ještě (i přes různé posuny v jednání na nejvyšší úrovni) nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. I chebský mobilní hospic je proto zatím zcela odkázán na finanční podporu z veřejných grantů, a zejména pak z darů ze soukromého sektoru. Proto v těchto dnech vyhlašuje velkou dárcovskou kampaň nazvanou DOMA JE DOMA… ale něco to stojí. Kampaň má za cíl do letošního prosince zajistit finance nebo příslib financí na příští rok ve výši mezi 1,2 a 1,6 mil. Kč. Za tu první částku mobilní hospic v Chebu bude schopný stabilizovat své služby i do příštích let, při získání té druhé je bude schopný i nadále rozvíjet.

CHEBSKÝ HOSPIC MÁ AMBICE ZDVOJNÁSOBIT ROZPOČET

Letošní rok chebský hospic sice zvládne s již zajištěným vyrovnaným rozpočtem ve výši kolem 800 tis. Kč, což se podařilo jen za cenu mnoha hodin přesčasové či zcela dobrovolnické práce malého týmu nadšenců, kterým leží tato oblast na srdci. Pro rozvoj, zkvalitnění a stabilizaci svých služeb si však hospic spočítal, že pro příští rok potřebuje přibližně dvakrát tolik, tj. kolem 1,6 mil. Kč. Chce např. zřídit nové pracovní místo vrchní sestry na celý úvazek, na půl úvazku zaměstnat sociální pracovnici a, bude-li dostatek prostředků, registrovat novou odlehčovací službu, která by rodinám umírajících pomáhala zvládat velmi náročnou 24 hodinovou péči o jejich blízké i po praktické stránce.

KOMPLEXNÍ KONTROLA NA TRANSPARENTNÍM ÚČTU

Zájemcům o podrobnější seznámení se se současnými i plánovanými finančními to-ky v chebském mobilním hospici jsou k dispozici nově aktualizované webové stránky www.hospiccheb.cz, kde především v sekci „Dárcovství“ lze najít všechny potřebné informace, včetně podrobného rozpočtu a přehledu darů. Na uvedených stránkách jsou k nahlédnutí i možnosti, jak chebský hospic podpořit – ať už skrze dobrovolnickou spolupráci, věcné dary a služby, osobní finanční dary či firemní sponzoring. Všechny hospicové finance se postupně převádí na nový transparentní účet (č. ú. 2000 653 844 / 2010 u Fio banky), kde na jedno kliknutí bude přehled o celém hospicovém hospodaření.

KLUB PŘÁTEL HOSPICE DLOUHODOBÍ „AKCIONÁŘI"

Jako nejjednodušší a nejúčinnější formu podpory hospice prezentují autoři těchto stránek členství v Klubu přátel Hospice Sv. Jiří, který sdružuje ty, kteří hospic chtějí podporovat každoměsíční či každoroční předem přislíbenou částkou. Firmy zase mohou zvážit zařazení dárcovství či sponzoringu pro hospic do svých programů „společenské zodpovědnosti firem". Na oplátku mají členové Klubu přátel a představitelé sponzorských firem zajištěny pravidelné komplexní informace o nakládání s jejich příspěvky, stejně jako o hospodaření a službách, vyhrazená místa na benefičních akcích hospice a další výhody. O dalších možnostech podpory se lze pak kromě webu www.hospiccheb.cz dozvědět i zasláním žádosti o další infor-mace na email fundraising@hos­piccheb.cz nebo zavoláním na telefonní číslo ředitel-ky hospice Aleny Votavové, 736 432 911, nebo předsedy správní rady faráře Petra Hrušky, tel. 608 656 557.

CHEBSKÝ HOSPIC CHCE ROZVÍJET A ZKVALITŇOVAT SLUŽBY

Dle průzkumů si cca 75% obyvatel naší země přeje poslední chvíle svého života prožít doma mezi svými blízkými (podrobně viz Stemmark, září 2013). Většina z nich ale nakonec umírá o samotě, v nemocnicích, léčebnách. Je proto dobrou zprávou, že od února tohoto roku mají obyvatelé chebského regionu možnost využít služeb mobilního hospice. Zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, psychologové, duchovní i školení dobrovolníci z Hospice Sv. Jiří pomáhají lidem, kteří potřebují zdravotní, psychickou, sociální, či duchovní podporu, aby mohli své poslední dny prožít jako dobrou součást svého života, bez zbytečných bolestí, doma, se svými nejbližšími.

CHEBSKÝ HOSPIC SI ZÍSKÁVÁ PODPORU

Ačkoliv hospic poskytuje své služby jen půl roku, dokázal se postarat už o 27 nemocných a poskytnout výraznou pomoc i jejich rodinám a blízkým. Hospic nejezdí za pacienty jen po městě Chebu, ale také do Aše, Sokolova, Františkových Lázní, Libé, Pelhřimova, Hazlova, Skalné… Ve své službě spolupracuje s praktickými lékaři i zdravotnickými zařízeními. Hospic Sv. Jiří je v Karlovarském kraji službou novou, ale přesto si našel podporu už i mezi lékaři. Mezi podporovatele hospice patří např. primář interny Jan Vohralík, primář onkologie Pavel Krištof, primář LDN Amica Simjon Rejdovjan, praktický lékař Pavel Vajsejtl, chirurg Karel Tyrpekl a další. Tváří hospice se stala herečka Daniela Kolářová.

Mgr. Petr Hruška, Th.D. předseda správní rady
Mgr. Libor Dušek předseda dozorčí rady

Kontakt: fundraising@hos­piccheb.cz, tel. 608 656 557

Odkazy:
Níže je ke stažení tato tisková zpráva ve formátu .pdf s grafikou:

Ke stažení

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2021 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign