Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaAktualityNapsali jste → Jaká je spokojenost s našimi službami?

Jaká je spokojenost s našimi službami?

Průběžně sledujeme kvalitu našich poskytovaných služeb a to tím způsobem, že rozdáváme nebo posíláme dotazník spokojenosti pečujícím osobám, samotným klientům či pozůstalým (dále respondent). Vyplněný dotazník je nám zasílán na adresu hospice bez uvedení adresáta, aby byla zaručena anonymita. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a záleží na respondentovi, zda nám vyplněný dotazník pošle. Výsledky dotazníků slouží ke zlepšení poskytovaných služeb v péči o nemocné a jejich blízké.

Součástí dotazníku je slovní hodnocení respondentů, kde je prostor napsat, s čím jim služba hospice pomáhá:

 • psychická podpora, pomoc s ošetřováním
 • zařídili vše potřebné, psychická podpora
 • Pomohla nám v nejtěžší chvíli, kdy tatínek odcházel z tohoto světa ve velkých bolestech, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše potřebné, s ním bychom si nevěděli rady. Velice děkujeme všem sestřičkám, které tu byly a paní Rybové nejvíce, ta s námi prožila poslední chvíli.
 • zajištění materiálu, útěcha a psychická podpora nemocného i rodiny
 • zajištění zdravotnické péče
 • Překonat strach ze ztráty blízké osoby. A jak nejlépe o ni pečovat. Dostalo se mi i psychické podpory.
 • Pomohla mi profesionálně s péčí o mou sestru, jistota, zaškolení, psychická podpora, kdykoli připraveni poskytnout pomoc, radu, podporu, zdravotní pomůcky, kdykoli k zastižení, pro pečující i pro celou rodinu nenahraditelná po­moc

Z výsledků dotazníku spokojenosti vyplývá, že:

 • poskytované služby jsou celkově pozitivně hodnoceny ze strany příjemců péče
 • začíná se velmi dobře rozvíjet spolupráce s nemocnicí v Chebu ohledně domlouvání péče o umírajícího klienta
 • je potřeba zlepšit spolupráci s praktickými lékaři
 • je potřeba brát v úvahu, že zavedení hospicových lůžek by bylo v některých případech potřeba
 • jednomu respondentovi vadily finanční prostředky za naše služby.

Pozn: Oproti jiným mobilním hospicům v ČR máme nižší poplatky, ale cílem služby není paliativní péči ,,dopřát jen vybraným a finančně zajištěným lidem", ale těm, kteří ji potřebují, ale zároveň je potřeba alespoň malá finanční spoluúčast od klientů, která ale nepokryje ani výdaje za zdravotní materiál spotřebovaný u klienta. 

 • žádný respondent se nedozvěděl o našich službách z médií, proto musíme více propagovat naše služby

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Přihlásit se do Klubu
Darovat převodem
Dozvědět se více

Darovat rychle

Svépomocné skupiny při Hospici Sv. Jiří

V Hospici Sv. Jiří jsme si vědomi toho, jak náročné chvíle mohou prožívat lidé, kteří o někoho pečují, nebo jim někdo blízký zemřel. Myslíme také na děti, které v rodině, ve škole, nebo mezi kamarády, prožívají situaci spojenou s úmrtím blízkého člověka, svým vlastním specifickým způsobem. Jsme přesvědčeni, že jednou z možností, jak pomoci, je vytvořit prostor, ve kterém si lidé, propojeni svou zkušeností, mohou vzájemně pomáhat a podporovat se. Členové takové svépomocné skupiny pomoc dostávají a zároveň ji poskytují. více

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. děkuje nadaci ČEZ

více

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign