Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaAktualityNapsali jste → Chebští lékaři k založení mobilního hospice

Chebští lékaři k založení mobilního hospice

Prim. MUDr. Jan Vohralík
INTERNÍ ODDĚLENÍ V CHEBU
KKN, A.S., 27. 5. 2014

„Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi" (Ž 23,4).

Hospicovou péči považuji za vysoce potřebnou a jsem rád, že se v Chebu zřizuje právě mobilní hospic, kde vidím ještě větší význam, než u hospiců kamenných.

Současná medicína dokáže mnohé nemoci léčit, řadu z nich však neumí zcela vyléčit. Stávají se z nich nemoci chronické, které člověku přinášejí různá omezení a útrapy.

Prodlužuje se střední délka života, což s sebou přináší nárůst seniorské populace. U některých chorob se zlepšila péče a prodloužilo se přežití, ať už jsou to choroby cévní – srdeční a mozkové, ale i choroby nádorové. Často pak to zlepšené přežívání vede k hromadění chorob, nemohoucnosti, nesoběstačnosti, ztrátě sebeobsluhy.

V situaci, kdy lékař i nemocný pochopí a obě strany přijmou, že nemoc je nevyléčitelná, přecházíme k symptomatické léčbě, tj. k potlačování nepříjemných projevů choroby. A nemluvíme jen o nádorových chorobách! Tomu se věnuje dnes již samostatný obor paliativní medicína, který vychází z celé řady jiných základních oborů.

Řada nemocných si přeje stonat, ba i umírat doma, v prostředí známém, milém, osobním, v kruhu nejbližších. Taková přání jsou často nevyslyšena. Pokud jsou v rodině osoby, které jsou ochotny tuto službu svému nejbližšímu poskytnout, pak je zapotřebí této činnosti maximálně pomoci radou, fyzickou silou, sdílením problému, rozhovorem, sociálním poradenstvím, výpůjčkou pomůcek. Prostor pro profesionály i vyškolené dobrovolníky.

Takto vidím význam a potřebu hospiců.

Prim MUDr. Pavel Krištof
ODDĚLENÍ RADIAČNÍ A KLINICKÉ ONKOLOGIE V CHEBU
KKN. A.S., 28. 5. 2014

Za poslední desetiletí udělala medicína výrazné pokroky v léčbě celé řady diagnóz a pro onkologii toto tvrzení platí dvojnásob. I přes všechnu snahu se však nakonec každý dostane do situace, kdy již není možnost účinně vzdorovat nemoci. V této fázi je pak zapotřebí poskytnout lidskému jedinci a jeho příbuzným a blízkým dostatečnou podporu z hlediska sociálního, zdravotnického, psychologického a duchovního.

V dřívějších dobách byl zrod ale i konec člověka spojený s umíráním a smrtí přirozenou součástí rodinného života. V novodobé společnosti se však otázka smrti postupně tabuizuje a umírající se většinou dostává do ústraní, mimo okruh svých blízkých a mimo své přirozené prostředí. Samozřejmě existují situace, kdy je intenzivní lékařská péče nezbytná, jistě však existuje velké množství případů, kdy hospitalizace představuje zbytečné trauma a zhoršení kvality života. A proto vítám jakoukoliv snahu, která umožňuje prožít poslední chvíle života v domácím prostředí.

Výhoda mobilního hospice pak vyplývá právě v okamžicích, kdy je někdo z okolí pacienta ochoten poskytovat potřebnou celodenní péči, zároveň však potřebuje pomoci radou, vypůjčením zdravotnických pomůcek, pomoc se zařizováním sociálních dávek, psychologickou a duchovní podporu, případně zajištění účinné léčby bolestí atd.

Proto snahu o vybudování mobilního hospice v našem regionu vítám a doufám, že přes počáteční těžkosti se podaří vyřešit otázky finančního a personálního zajištění a projekt rozjet a udržet v míře dostatečné a kvalitní.

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Přihlásit se do Klubu
Darovat převodem
Dozvědět se více

Darovat rychle

Adventní koncert ČT pro Hospic Sv. Jiří

více

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Cheb 7. října 2021 – Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získal pro těžce nemocné pacienty Hospic Sv. Jiří v Chebu. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již patnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující téměř 261 tisíc Kč. více

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2021 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign