Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaSpolečnostPublicita → Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Cheb 7. října 2021 – Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získal pro těžce nemocné pacienty Hospic Sv. Jiří v Chebu. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již patnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující téměř 261 tisíc Kč.

„Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší," říká ředitelka hospice Alena Votavová. „Tyto negativní projevy jsme schopni eliminovat či úplně odstranit, ale jen s pomocí léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotního materiálu potřebného k šetrné péči," doplňuje ředitelka. „Cena těchto prostředků však značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, které je hradí pouze do určité výše. Zbývající část si pacient musí zaplatit sám, což je pro pečující rodinu často velmi nákladné. Snažíme se proto na léky shánět finanční dary a mít tak pro naše pacienty potřebné léky k dispozici zdarma, čímž pečujícím alespoň částečně pomůžeme zmírnit finanční zátěž, která je s péčí o umírajícího v domácím prostředí spojena," dodává.

Hospic Sv. Jiří je obecně prospěšná společnost působící na Chebsku, Tachovsku a na Sokolovsku. Nabízí zdravotní, psychickou, sociální i duchovní péči a podporu lidem, kteří si přejí zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Více na www.hospiccheb.cz.

Jedním z mnoha projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí nejen bolest, ale i další nežádoucí vedlejší symptomy těžké nemoci a přinášejí tudíž vyšší komfort nemocnému pacientovi," dodává zakladatelka fondu.

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje nadační fond také poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké a půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality" udělenou Fórem dárců.

Kontakt: Hana Haráková
předsedkyně SR NF UD
tel.: +420 739 227 306
e:mail: info@u­menidoprovazet­.cz

NF Umění doprovázet


náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign