Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaSpolečnost → Poslání a cíle

Poslání a cíle

Motto Hospice Sv. Jiří

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku…
… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…"
(Jan Twardovski)

Vize Hospice Sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: 
„Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku."

Odborným jazykem vyjádřeno, chceme spolu s ostatními v naší společnosti spoluvytvářet takový zdravotně-sociální systém, který:

 • zahrnuje vzájemně spolupracující a návaznou terénní, stacionární, ambulantní i lůžkovou paliativní péči;
 • je chápán jako nástroj podpory přirozených procesů lidského života respektující jeho nedotknutelnou hodnotu a důstojnost ve všech jeho fázích od početí až do přirozené smrti;
 • umírajícím lidem a jejich rodinám poskytuje takové všem dostupné prostředky, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti (léčba fyzické bolesti), pokojně (hledání východisek z psychické bolesti), smířeně (podpora sociálních vztahů) a smysluplně (duchovní doprovázení).

Poslání Hospice Sv. Jiří

Naším posláním je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Hodnoty Hospice Sv. Jiří

 • podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb
 • úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích
 • respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci
 • lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou
 • partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou
 • týmová práce multidiscipli­nárního týmu

Klíčová slova

 • pokojné umírání v domácím prostředí
 • umírání jako přirozená a smysluplná součást života
 • dobře žít až do posledního okamžiku
 • péče o fyzickou, psychickou, sociální i spirituální dimenzi života a umírání

Dlouhodobé cíle Hospice Sv. Jiří

Své poslání chce Hospic dlouhodobě naplňovat následujícími způsoby:

 1. Poskytování služeb mobilní hospicové paliativní péče
 2. Podpora rodin či nejbližšího okolí příjemců hospicové paliativní péče
 3. Spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními v oblasti působení
 4. Rozvíjení osvěty a vzdělávání v oblasti péče o umírající
 5. Vybudování střediska s hospicovými lůžky

Ke stažení

Další stránky

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Přihlásit se do Klubu
Darovat převodem
Dozvědět se více

Darovat rychle

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Cheb 7. října 2021 – Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získal pro těžce nemocné pacienty Hospic Sv. Jiří v Chebu. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který již patnáct let patří mezi významné podporovatele českých hospiců. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující téměř 261 tisíc Kč. více

Nadace ČEZ podpořila obecně prospěšnou společnost Hospic Sv. Jiří

více

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2021 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign