Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaSpolečnost → Poslání a cíle

Poslání a cíle

Motto Hospice Sv. Jiří

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku…
… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle odcházejí…"
(Jan Twardovski)

Vize Hospice Sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: 
„Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku."

Odborným jazykem vyjádřeno, chceme spolu s ostatními v naší společnosti spoluvytvářet takový zdravotně-sociální systém, který:

 • zahrnuje vzájemně spolupracující a návaznou terénní, stacionární, ambulantní i lůžkovou paliativní péči;
 • je chápán jako nástroj podpory přirozených procesů lidského života respektující jeho nedotknutelnou hodnotu a důstojnost ve všech jeho fázích od početí až do přirozené smrti;
 • umírajícím lidem a jejich rodinám poskytuje takové všem dostupné prostředky, které jim umožní projít procesem umírání bez nesnesitelné bolesti (léčba fyzické bolesti), pokojně (hledání východisek z psychické bolesti), smířeně (podpora sociálních vztahů) a smysluplně (duchovní doprovázení).

Poslání Hospice Sv. Jiří

Naším posláním je poskytovat zdravotní, psychickou, sociální a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Hodnoty Hospice Sv. Jiří

 • podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb
 • úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích
 • respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci
 • lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou
 • partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou
 • týmová práce multidiscipli­nárního týmu

Klíčová slova

 • pokojné umírání v domácím prostředí
 • umírání jako přirozená a smysluplná součást života
 • dobře žít až do posledního okamžiku
 • péče o fyzickou, psychickou, sociální i spirituální dimenzi života a umírání

Dlouhodobé cíle Hospice Sv. Jiří

Své poslání chce Hospic dlouhodobě naplňovat následujícími způsoby:

 1. Poskytování služeb mobilní hospicové paliativní péče
 2. Podpora rodin či nejbližšího okolí příjemců hospicové paliativní péče
 3. Spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními v oblasti působení
 4. Rozvíjení osvěty a vzdělávání v oblasti péče o umírající
 5. Vybudování střediska s hospicovými lůžky

Ke stažení

Další stránky

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Přihlásit se do Klubu
Darovat převodem
Dozvědět se více

Darovat rychle

Hospic Sv. Jiří na cestě k větší finanční a personální stabilitě

Chebský mobilní Hospic Sv. Jiří počátkem roku 2020 vstupuje do náročného období vnitřní transformace. Konečně se totiž vyskytla šance část našich nákladů pokrýt z veřejného zdravotního pojištění (podrobněji ZDE). Abychom tuto transformaci zvládli, potřebujeme, paradoxně, v příštím roce O MILION KČ NAVÝŠIT PŘÍJMY z firemních a osobních darů. Jen tak totiž naplníme personální standardy, které musíme pro vstup do systému zdravotního pojištění plnit. A k tomu můžete přispět i vy svým darem spojeným s touto Vánoční výzvou. více

Ministr zdravotnictví, odborná společnost a zástupci pojišťoven podepsali memorandum o paliativní péči

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. více

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2020 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign