Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaDěkujemeDárcovství → Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0­.0/15_039/000821

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0­.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců probíhat pilotní provoz.

Dotaci obdrželi:

  • Nemocnice Pelhřimov
  • Domácí hospic Vysočina
  • Domov – Plzeňská hospicová péče
  • Hospic sv. Jana N. Neumanna
  • Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj
  • Oblastní charita Pardubice
  • Hospicová péče sv. Kleofáše
  • Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie
  • Hospic Sv. Jiří

Odkazy:

https://www.mzcr.cz/

https://www.paliativa.cz/

https://europa.eu/…ion/index_cs

https://www.esfcr.cz/

https://www.esfcr.cz/…zamestnanost

logo EU a MZnáhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2020 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign