Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránkaPoslání a cíleSpolečnost → Legendy o sv. Jiří

Legendy o sv. Jiří

Sv. Jiří – rytíř z Kappadokie
Málokterý světec je natolik uctívaný jako svatý Jiří z Kappadokie, přestože neexistují téměř žádná spolehlivá data o jeho životě a působení. Traduje se ovšem množství legend o jeho osobě. Podle legendy pocházel Jiří z urozené, křesťanské rodiny v Kappadokii (část Turecka), narodil se kolem roku 270 n.l. v Palestině. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě. Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do armády brzy po dosažení dospělosti. Dokázal být dobrým vojákem, a proto byl povyšován. Po svých dvacetinách obdržel titul Tribuna a následně se stal rytířem, jako člen osobní stráže římského císaře Diokleciána.

V roce 305 vydal císař edikty umožňující pronásledování a útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu. Po různých mučeních, např. trháním kolem s hřeby, byl Jiří popraven stětím 23. dubna 303.

Tento skutek přesvědčil císařovnu Alexandru a pohanského kněze Athanasia k přestoupení ke křesťanství. Jeho tělo bylo navráceno do Lýdie (města, ze kterého pocházela jeho matka) na pohřeb, kam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi.

S osobou sv. Jiřího je spojeno množství legend: asi nejznámější je patrně ze středověkého kodexu „Legenda aurea“ od Jakuba de Voragine. Podle ní v době, kdy údajně pobýval v palestinském městě Lydda- Diospolis, trápil zemi drak, kterému byly denně obětovány dvě ovce. Když už nebyly ovce k obětem, požadoval drak lidské oběti. Los padl na na princeznu Cleolindu, dceru krále Silené. Princezna ve svatebním šatu jde vstříc jisté smrti. Rytíř Jiří ji zachrání. Probodne draka svým kopím, zraní ho, a pak ho odvede do města před lid. Slíbil, že netvora usmrtí, pokud se všichni nechají pokřtít. Král i lid s tím souhlasili, nechali se pokřtít a Jiří zabil draka.

Kult sv. Jiří začal na Blízkém východě; dále se rozšířil do Egypta a Etiopie. Do Evropy jej přinesli křižáci a snad proto byl po celý středověk Jiří symbolem rytířskosti. Svatý Jiří býval od 12.stol. zobrazován na koní jako rytíř zabíjející kopím saň, kde postava rytíře symbolizovala neohroženého bojovníka za víru, zatímco saň zlo. Svatý Jiří je také patronem celé Anglie – zde je mu zasvěceno celých 160 kostelů. Svatojiřská vlajka – červený kříž na bílém poli – je poprvé doložena roku 1284 a stala se základem dnešní vlajky Spojeného království.

I v českých zemích je sv. Jiří oblíbeným světcem. Je mu zasvěceno mnoho kostelů i kostelíků, je symbolem dobra bojujícím se symbolem zla – drakem. V českém kalendáři si jej připomínáme 24. dubna. Za obecné zlo si můžeme představit zlo bolestí, osamocení a strachu, kterým jsou vystavení umírající a ihned pochopíme proč by sv. Jiří mohl být i patronem Chebského hospice.

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign