Hospic sv. Jiří
Obecně prospěšná společnost

„Nepřišli jsme umřít,
ale žít do posledního okamžiku”
motto společnosti

Úvodní stránka → Dárcovství

Dárcovství

HruškoviVětšina lidí v naší zemi
by si přála 
poslední chvíle svého života 
prožít doma mezi svými blízkými. 
Většina z nich
ale nakonec umírá o samotě,
v nemocnicích, léčebnách…


POJĎME TO SPOLEČNĚ ZMĚNIT!

 

Proč podpořit zrovna Hospic Sv. Jiří?

  • Specializace a zároveň celostní přístup: Protože Hospic Sv. Jiří poskytuje specializovanou paliativní péči, která umírajícím a jejich blízkým účinně pomáhá v závěrečných fázích nemoci a života ve všech jeho dimenzích (viz Dotazník spokojenosti).
  • Multidisciplinární tým a 24 / 7: Protože poskytujeme služby lékaře, sociálního poradenství, psychologa, duchovního a dobrovolníků, a to s pohotovostí 24 hod. denně / 7 dní v týdnu (na rozdíl od agentur domácí péče nabízejících odbornou sesterskou zdravotní péči v běžné pracovní době).
  • Odkázanost na dary a granty: Protože služby domácí specializované paliativní péče, které Hospic Sv. Jiří poskytuje, nejsou a ani v příštím roce nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (viz Účel podpory).
  • Jedineččnost služby a přístupnost: Protože se službu mobilního hospice snažíme udělat přístupnou všem, hospicoví klienti přispívají pouze platbou 150 Kč za aktivní den – tedy den, kdy je vykonána alespoň jedna návštěva sestry či lékaře u pacienta. Snažíme se tím o to, aby mohly být služby mobilního hospice poskytnuty každému, nejen těm, kteří si mohou dovolit platit více.
  • Podpora zdravotnické veřejnosti: Protože Hospic Sv. Jiří se snaží přispět k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti (viz Poslání a cíle) a je podporován chebskými lékaři.
  • Svatý Jiří a pětihlavý drak: Protože podle legendy svatý Jiří bojoval s drakem a v hospici říkáme, že s drakem čtyřhlavým, podle čtyř druhů bolesti, proti kterým se snažíme pomáhat našim klientům bojovat: fyzické, psychické, sociální a spirituální. Postupně se nám ale ukázalo, že tento drak má překvapivě ještě i hlavu pátou, představující bolest finanční. 

Vaše dary proto využijeme především na mzdy těch, kteří pomáhají umírajícím a jejich blízkým.

Pomozte nám, aby takovýchto zápisů do „Knihy vděčnosti" bylo co nejvíce: „Hospic Sv. Jiří nám pomohl v nejtěžší chvíli, kdy tatínek odcházel z tohoto světa ve velkých bolestech; poradili, jak s ním máme zacházet, jak dávat utěšující léky a v nejtěžší chvíli zařídit vše potřebné, jinak bychom si s ním nevěděli rady. Velice děkujeme všem sestřičkám, které tu byly, a zvláště té, která tady s námi prožila tu chvíli poslední." (Citace z dotazníku spokojenosti klientů Hospice)

Na níže odkazovaných stránkách se dozvíte více. Děkujeme vám za vaši podporu!

Fair-raising: Ctíme pravidla etického fundraisingu


Další stránky

náhled tisku | vytisknout | nahoru

2008 – 2022 © Hospic Sv. Jiří o. p. s. | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: Triakis Webdesign